تصمیم مناسب

در این بخش به موضوع انتخاب گزینه های بهتر و اخذ تصمیمات ثمر بخش و مفید پرداخته می شود. واضح است که همه انسانها هر روز باید انتخاب های متفاوتی داشته باشند. بعضی از اینها انتخاب های کوچک و به ظاهر کم اهمیت می باشند. برخی انتخاب ها بسیار پر اهمیت بوده و شخص را بسمت تصمیم‌گیری‌های حساس و مهم هدایت می نماید، تصمیماتی که  می توانند تغییر و تحولی اساسی در زندگی ایجاد نمایند.

 دانستن  و درک انتخاب گزینه های بهتر و اتخاذ تصمیم های نتیجه بخش و مفید  باعث می شوند تا روال زندگی به آنچه که مد نظر ما می باشد نزدیک تر شود و بیشتر از آن  کمک می نمایند تا حداکثر استفاده را از زندگی داشته باشیم.

 در بخش اول نقل قول های بسیار ارزشمندی از افراد موفق و اثرگذار جهان آورده شده اند که می توانند دیدگاه های درست و بهتری را  در خصوص انتخاب و تصمیم گیری به شما منتقل نمایند. در بخش دوم ابزاری مصور همراه با یک مثال واقعی تهیه شده تا با مکتوب نمودن مزایا و معایب و چراهای اخذ یک تصمیم یا عدم اخذ یک تصمیم، فرد قادر باشد تا همه المان ها را به صورت متمرکز در یک نگاه داشته و سپس باتوجه به پیامدها و عواقب آنها تصمیم نهایی را به عمل آورد .

ضمناً جهت تمرکز بر تصمیم گیری یک پروسه ی چهار مرحله ای نیز به طور مختصر و مفید ارائه می شود. این پروسه سرعت تصمیم سازی و تصمیم گیری را افزایش می دهد. علاوه بر موارد فوق توضیح مختصری در مورد اثر پروانه ای و تاثیرات آن بر زندگی افراد نیز آورده شده است.

از مجموعه “سخنرانی های تد”

چطور از پس انتخابهای سخت برآییم؟