خوشحالی

در این قسمت مطالبی در خصوص خوشحالی و راههای رسیدن به آن تشریح میشوند. هر چند باید آگاه باشیم که هر کس مسئول شادی و خوشحالی خودش می باشد. خوشحالی یک انتخاب است. اینکه برای ما چه اتفاقی میافتد مهم است، اما اینکه طرز فکر ما نسبت به اتفاقات و مسائل چگونه باید باشد و چگونه انتخاب کنیم تا مسئول اوضاع و شرایط خود باشیم مهمترین است. با کمک دو فقره نقشه ذهنی مصور که مرتبط با موضوع مورد بحث هستند، در می یابیم که چطور خوشحالی بیشتری از زندگی استخراج کنیم. این منابع کمک میکنند تا طرز فکر خود را نسبت به زندگی و شرایط آن تغییر دهید.

جهت دسترسی به منابع فوق الذکر لطفا روی دکمه زیر کلیک نمایید.

از مجموعه “سخنرانی های تد”

علم شگفت انگیز خوشحالی