امیدواری چیست؟
,

امید چیست؟

امید یعنی فرد باور دارد که قادر است تا آینده مورد دلخواه خود را بسازد و برای این کار ویژگی های خاصی دارد. این ویژگی ها ....
غلبه بر اهمال کاری
,

غلبه بر اهمال کاری

اهمال كاری یعنی به تأخیر انداختن كارها. به زبان خودمانی یعنی كاری كه ما باید در زمان مشخصی انجام بدهیم را پشت گوش می اندازیم و به زمان دیگری موكول كنیم....
غیر ممکن وجود ندارد
,

غیر ممکن وجود ندارد

همه ما در زندگی غول هایی برای خود ساخته ایم و فکر می کنیم نمی توانیم بعضی کارها را انجام دهیم چون باور کرده ایم که نمی توانیم؛ نه من نمی تونم ....
مدل رشد
,

مدل رشد

برای بیشتر مردم هدف گذاری چیزی بیشتر از این پروسه ساده نیست که شروع به نوشتن اهداف‌شان نموده و سپس قدمهای مورد نیاز را برای به دست آوردن خواسته هایشان  ....
مسئولیت پذیر
,

شکایت کردن ممنوع ، مسئولیت پذیر باشید

وقتی مشکلی پیش می آید، موقعیت درستی است که باید مسئولیت پذیری را نشان داد. مسئولیت انتخابها، مسئولیت تصمیم ها و مسئولیت عملکرد. فارغ از اینکه ...