مدل رشد

مدل رشد یا به فارسی مدل هوگر، یک متد ساده و موثر است که می توان برای هدف گذاری از آن استفاده نمود. این مدل توسط مربیان زندگی (کوچ های زندگی) تا بتوانند مشتریان خود را توسط یک چهارچوب علمی و موثر در فرآیند هدف گذاری هدایت نمایند. همچنین این چهارچوب میتواند توسط هر شخصی که تمایل داشته باشد، استفاده گردد چرا که استفاده از آن آسان است. نقشه ذهنی مصور مربوط به این مدل به چند بخش تقسیم شده است. بخش اول در مورد قصد و منظور از به کارگیری مدل رشد می باشد. در واقع در نقشه ذهنی مصور مدل هوگر، چهار گامِ مشخص تعریف شده اند. در این گام ها هدف به طور کاملاً شفاف و واضح تعریف می شود، واقعیت جاری از شرایط فعلی مشخص می گردد، گزینه ها و انتخاب های در دسترس مورد توجه و بررسی قرار می گیرند و در گام آخر مسیر حرکت آماده سازی می شود.

چیزی که شما از اهداف تان به دست می آورید نسبت به چیزی که با به دست آوردن اهداف تان می شوید اهمیت کمتری دارد .

زیگ زیگلار

19,800 تومان تومان

شرح محصول :

مدل رشد یا به فارسی مدل هوگر، یک متد ساده و موثر است که می توان برای هدف گذاری از آن استفاده نمود. این مدل توسط مربیان زندگی (کوچ های زندگی) تا بتوانند مشتریان خود را توسط یک چهارچوب علمی و موثر در فرآیند هدف گذاری هدایت نمایند. همچنین این چهارچوب میتواند توسط هر شخصی که تمایل داشته باشد، استفاده گردد چرا که استفاده از آن آسان است.

در اینجا خلاصه ای از گامهای اشاره شده در پوستر خودآموز مدل رشد یا به فارسی مدل هوگر ارائه می گردد:

 • تعریف مدل رشد یا مدل هوگر:
  مقصود از مراحل مختلف این مدل را بیان می دارد و همچنین مزایا و فواید حاصل از این مدل برای هدف گذاری را ارائه می کند.
 • تعیین هدف:
  در این هنگام هدفی که شما قصد دستیابی به آن را دارید به روشنی تعریف می گردد.
 • کشف واقعیتهای جاری: در گام دوم حقایق وضعیت جاری زندگی شما به منظور کمک به شناسایی امکانات، چالش های احتمالی، قابلیت ها و سایر متغیرهایی که برای رسیدن به هدف تعیین شده نیاز دارید،مشخص می گردند.
 • توجه به گزینه ها:
  در گام سوم به گزینه هایی که کمک میکنند تا بر چالش های احتمالی غلبه نمایید توجه می شود و همینطور به گزینه‌هایی که کمک می کنند تا بر مشکلاتی که ممکن است در مسیر حرکت به سمت هدف وجود داشته باشند.
 • مسیر حرکت:
  مسیر حرکت به سمت دستیابی به هدف تعیین شده مشخص می گردد. مسیری که نیازمند برنامه اجرایی و یک چارچوب زمانی واقعی بوده و کمک می نمایند بتوانید اولین قدم را برای رسیدن به اهداف بردارید.

این پوستر خود آموز برای چه کسانی مناسب است؟

 هر کسی که تمایل داشته باشد از یک روش علمی برای هدف گذاری استفاده نماید.

هر کسی که تمایل داشته باشد تا از مدل رشد یا به فارسی مدل هوگر برای هدایت مشتریان یا افراد دیگر استفاده نماید.

هر کسی که تمایل دارد تا درک مناسبی از هدف گذاری موثر داشته باشد.

 پس از خرید چه مواردی را دریافت خواهید نمود؟

 

 • نسخه pdf از پوستر خود آموز مدل رشد یا به فارسی مدل هوگر که می‌توانید برای چاپ یک نسخه با کیفیت از آن استفاده نمایید.
 •  نسخه jpg  پوستر خود آموز مدل رشد که برای نمایش در لپ تاپ ، تبلت یا موبایل مناسب می باشد
 •  نسخه pdf از ایبوک مربوط به این پوستر خود آموز که به درک بهتر این روش به شما کمک می نماید.و در واقع خلاصه ی این مطالب در یک صفحه تبدیل به پوستر خود آموز شده که می توانید بعنوان مرجع از آن استفاده نمایید.

19,800 تومان تومان

چنانچه مایل باشید می توانید از طریق دکمه زیر به متن این مبحث بطور رایگان دسترسی داشته باشید. لازم به ذکر است که یک قسمت کوچک و مرتبط از نقشه ذهنی مصور مربوطه در پایان هر قسمت از متن مذکور آورده شده است.

19,800 تومان تومان