زندگی با عذر و بهانه

پوستر خود آموز زندگی با عذر و بهانه، و ایبوک هفده صفحه ای آن، تاثیراتی که این عذر و بهانه ها در زندگی افراد می گذارند را بیان کرده و راه های مقابله با آنها را بیان می دارد. همه مردم گاه گاهی متوسل به عذر و بهانه می شوند. برخی از این بهانه ها منطقی و پذیرفتنی هستند. اما بیشتر آنها بهانه هایی غیر منطقی هستند که برای توجیه عملکرد و در واکنش به احساساتمان می سازیم. این بهانه ها را بخاطر خودخواهی ، خودپسندی ، حفظ غرور و … می سازیم تا به نوعی از خودمان محافظت کنیم و پاسخگو نباشیم.  در واقع همین دسته از بهانه ها هستند که در دراز مدت به انسان صدمات جبران ناپذیری می زنند.

صدمه می زنند چون انسان را به عقب بر می گردانند. مانع حرکت آزادانه و خودجوش بسمت دستیابی به خواسته ها ، آرزو ها و اهداف می شوند. در این نقشه ذهنی مصور و ایبوک آن ، این دسته ازبهانه ها تعریف شده اند و عواقب و پیامدهای آنها بیان می شوند . و اینکه چرا افراد تمایل به ساخت آنها دارند.

عذر و بهانه ممنوع

کسی که در بهانه آوردن مهارت دارد ، بندرت بدرد کار دیگری می خورد…

                                           بنجامین فرانکلین

19,800 تومان 9,800 تومان

شرح محصول :

پوستر خود آموز زندگی با عذر و بهانه، و ایبوک هفده صفحه ای آن، تاثیراتی که این عذر و بهانه‌ها در زندگی افراد می گذارند را بیان کرده و راه های مقابله با آنها را بیان می دارد. همه مردم گاه گاهی متوسل به عذر و بهانه می شوند. برخی از این بهانه‌ها منطقی و پذیرفتنی هستند. اما بیشتر آنها بهانه‌هایی غیر منطقی هستند که برای توجیه عملکرد و در واکنش به احساساتمان می سازیم. این بهانه ها را بخاطر خودخواهی ، خودپسندی ، حفظ غرور و … می سازیم تا به نوعی از خودمان محافظت کنیم و پاسخگو نباشیم.  در واقع همین دسته از بهانه ها هستند که در دراز مدت به انسان صدمات جبران ناپذیری می زنند.

این بهانه ها صدمه می زنند چون انسان را به عقب بر می گردانند. مانع حرکت آزادانه و خود جوش بسمت دستیابی به خواسته ها ، آرزو ها و اهداف می شوند. در این پوستر خود آموز و ایبوک آن ، این دسته از بهانه ها تعریف شده اند و عواقب و پیامدهای آنها بیان می شوند . و اینکه چرا افراد تمایل به ساخت آنها دارند.در این مطلب یازده بهانه ای که عموما توسط افراد بیان می شوند و پیشرفت و رشد آنها را در زندگی و در مسیر رسیدن به اهداف و آرزوهایشان هدف گرفته و نابود می کند، عنوان شده اند.در این پوستر آموزشی چندین راهنمایی و راه خروج از این دام ها نشان داده شده اند.

در اینجا نگاهی اجمالی به سرفصلهای پوستر خود آموز زندگی با عذر و بهانه خواهیم داشت:

 • بهانه‌ها چیستند ؟
  در این شاخه چیستی بهانه ها بیان می شوند،عواقب توسل به آنها و دلایلی که علاقمندیم تا به آنها متوسل شویم.

 • یازده نوع عذر و بهانه :
  در دومین شاخه از این نقشه یازده مدل از بهانه هایی که عموما می سازیم عنوان می شوند.همچنین علتهای پناه بردن به اینگونه موارد.

 • حذف بهانه ها:
  در این شاخه چندین راه حل برای رهایی از دام اینگونه عذر و بهانه‌ها نشان داده می شوند.

مطالب این موضوع را با دقت و تامل مطالعه کنید، آنها را به حافظه خود بسپارید و بطور عملی راهنمایی های گفته شده را در زندگی خود پیاده سازی کنید. به مرور شاهد پیشرفت خود در حذف این بهانه جویی ها که مانع بزرگی در دستیابی شما به اهداف و خواسته هایتان هستند ، خواهید بود.

این پوستر خود آموز برای چه کسانی مفید است؟

هرکسی که وقتی اوضاع باب میل او پیش نمی رود ، در دام این بهانه سازی ها گرفتار می شود.

هر کسی که از زیر بار مسئولیت شانه خالی می کند و شکست و اشتباهش را نمی پذیرد.

هر کسی که به بهانه جویی عادت کرده است.

 پس از خرید چه مواردی را دریافت خواهید نمود؟

 

 • نسخه pdf از پوستر خود آموز زندگی با عذر و بهانه، که می‌توانید برای چاپ یک نسخه با کیفیت از آن استفاده نمایید.
 •  نسخه jpg  پوستر خود آموز زندگی با عذر و بهانه، که برای نمایش در لپ تاپ ، تبلت یا موبایل مناسب می باشد.
 •  نسخه pdf از ایبوک مربوط به این پوستر خود آموز که به درک بهتر این روش به شما کمک می نماید.و در واقع خلاصه ی این مطالب است که در یک صفحه تبدیل به این پوستر آموزشی شده و می توانید بعنوان مرجع از آن استفاده نمایید.

19,800 تومان 9,800 تومان

چنانچه مایل باشید می توانید از طریق دکمه زیر به مقاله این مبحث بطور رایگان دسترسی داشته باشید. لازم به ذکر است که یک قسمت کوچک و مرتبط از این پوستر خود آموز در پایان هر قسمت از مقاله مذکور آورده شده است.

19,800 تومان 9,800 تومان