عزت نفس و اعتماد بنفس

دو اصل مهم یعنی داشتن عزت نفس و اعتماد به نفس، پایه های نظام باورهای هر انسانی هستند. عزت نفس اصل اول و اساسی و زیربنای داشتن اعتماد به نفس در امور مختلف است.متاسفانه، آن‌قدر که برای ما از اهمیت درس خواندن و حفظ کردن و رقابت کردن و قبولی در کنکور و فلان دانشگاه و امتیاز جمع کردن و موفق شدن و استخدام و دنبال آرزوها رفتن و … گفته‌اند، برای افزایش عزت نفس و مراقبت از عزت نفس نگفته‌اند. فونداسیون مهمی که تمام چیزهای دیگر روی آن ساخته می شوند مثل شادی، زندگی مرفه، روابط خانوادگی و روابط اجتماعی و موفقیت های درسی و شغلی و رضایت و آرامش و …
همچنین اکثر پدر و مادرها، وقت و عمر خود را به پول در آوردن گذرانده اند تا تقریبا تمام آن پول و دارایی ها و وقت باقیمانده را برای کلاس‌های زبان و ورزش و موسیقی فرزندان خود هزینه کنند، اما در نهایت آنچنان که باید از زندگی خود و فرزندان خود راضی نیستند و بقولی کمتر از آنچه توقع داشته اند ، دریافت کرده اند. همیشه نوعی نگرانی و اضطراب درونی را با خود حمل می کنند. نکته اینجاست که آنها در بودجه بندی و برنامه ریزی ها و تصمیم گیری های خود، سهمی برای افزایش عزت نفس خود و همچنین عزت نفس فرزندان خود قائل نشده‌اند.
در اینجا مباحث مربوط به عزت نفس، بصورت خیلی عامیانه ( غیر آکادمیک) و خودمانی بیان شده اند، ضمن اینکه خواننده خودش با مطالعه این درسها ، به درک مفهوم عزت نفس و اعتماد بنفس پی می برند.

بهترست بدانید که این افکارتان هستند که سبک زندگی شما را می سازند. افکار شما خوراک اصلی اعمال شما هستند. نتایج و دستاوردهای شما هم حاصل اعمال شما می باشند. هر فردی متناسب با طرز فکر خودش به دنیا نگاه کرده و برمبنای آن حرکت می کند. و واقعیات زندگی خودش را بوجود می آورد.
اگر قواعد و قوانین زندگی را بدانید مطمئنا کیفیت زندگی بهتری را تجربه خواهید کرد. رضایتمندی بسیاری را احساس خواهید نمود. خوشحالی و خوشبختی را به چنگ خواهید آورد. بسیاری از دغدغه های فکری و ذهنی خود را پاک می کنید.
عزت نفس از جنس احساس است. اینکه هر شخص چه احساسی نسبت به خودش دارد. از کدام دریچه خودش را نگاه می کند. برای اینکه احساستان را بفهمید نیاز به خودشناسی دارید. برای این منظور سوالات مهم و سرنوشت سازی که در این مبحث آورده شده اند را ،از خود بپرسید و پاسخ دهید تا وضعیت خود را ارزیابی کنید و ببینید آیا فونداسیون محکم و مناسبی برای ساختن آسمانخراش رویاهایتان دارید یا نه؟ آیا با این اوصاف قادر خواهید بود به خواسته هایتان برسید یا نه؟