عزت نفس ( بخش نوزدهم)

 

عزت نفس یعنی احساس عزیز بودن، احساس گرامی بودن،احساس ارزشمند بودن. با توجه به این تعاریف، میتوانی حدس بزنی که در نمودار ارزشها، کجا قرار داری. البته فراموش نکن که جایگاهت را خودت و فقط خودت تعیین کرده ای و از این به بعد هم فقط خودت می توانی آن را تغییر بدهی و لاغیر! مجموعه ای از باورهای فعلی و دیدگاههایی که نسبت به خوت داری یا طرز فکر و تحلیلت نسبت به دیگران و شرایط و عوامل ظاهری عزت نفس و اعتماد به نفس تو را ساخته اند. برای اینکه متوجه شوی بین صفر تا صد چه رتبه ای داری، باید کل مجموعه نشانه های کمبود عزت نفس رامطالعه کنی وبه سوالات پاسخ بدهی،هیچکس از ذهن تو خبر ندارد و فقط خودت هستی که واقعیت رامیدانی. پس خیلی صریح وبی پرده جواب بده. همزمان هم میتوانی بفهمی که کجای کارت اشکال دارد، هم میتوانی بفهمی که چگونه آن اشکالات را برطرف کنی. البته که توقع معجزه و تحول یک شبه و یک دفعه ای نباید داشته باشی. واقعیت اینست که تغییر و تحول به مرور و متناسب با کمیت و کیفیت تمرینات و تلاش هایی که می کنی، ایجاد می شود. پس مبارزه کن تا به بهترین نتیجه برسی. با اراده قوی و تاب آوری، ادامه بده و هرگز تسلیم نشو. چون وضعیت الانت،نتیجه باورها و افکاری بوده که تا الان بر اساس آنها رفتار و عمل کرده ای. خبر خوب اینه که از حالت نمی دانم خارج شده ای و می دانی که باید از کجا شروع کنی و چه کارهایی را انجام بدهی. می دانی که چه باورها و طرز فکری را باید در خودت ایجاد کنی. فراموش نکن که تو همانی که می اندیشی . یعنی هرجور فکر کنی و هر جور باوری داشته باشی، متناسب با آن رفتار می کنی و متناسب با آن عمل می کنی و در نتیجه سرنوشت و زندگی خود را متناسب با آن خلق می کنی.

متخصص بودن ماهر بودن متخصص بودن ماهر بودن متخصص بودن ماهر بودن

چقدر در چیزی مهارت و تخصص فوق العاده ای داری؟

  • بسیاری از افراد بدون اینکه متوجه باشند دائما در حال جمع آوری اطلاعات در شاخه ها و حوزه های گوناگون هستند. بشکلی که بصورت سطحی از هر موضوعی اطلاعات دارند اما دانش کافی و لازم را در یک بخش مشخص ندارند. آیا شما اقیانوسی از علم هستی به عمق یک سانتی متر یا چاهی به عمق یک کیلومتر؟ اگر اولی هستی یعنی نگران حرف مردمی، دوست داری مردم ازت تعریف کنن، دوست داری دیگران تاییدت کنن. نظر دیگران و اینکه چطور قضاوتت کنند برات خیلی مهمه، ارزشی برای خودت قائل نیستی.
  • فقط در حوزه یا رشته مشخصی عمیق شو و  یاد بگیر و حرفه ای کار کن. در آن تخصص، بهترین شو. از این شاخه به اون شاخه نپر. مثل نیروی خورشید که در یک ذره بین متمرکز میشود و قدرت سوزانندگی دارد عمل کن. روی یک شاخه متمرکز شو. اطلاعات تخصصی خودت را زیاد کن. تا چندین لایه یاد بگیر تا ریشه. بیشتر تمرین کن بیشتر کار کن بیشتر تجربه پیدا کن تا مهارت و تخصص فوق العاده ای کسب کنی.
مهارت و تخصص
  • فرض کن میخواهی بهترین باشی. بزرگ فکر کن . فرض کن قصد داری نامبروان دنیا باشی. چرا که نه. به چیزهای دیگه اهمیت نده. ذهنت رو انبار اطلاعات مختلف نکن کمک زیادی به پیشرفتت نمی کنن جز اینکه عامل حواس پرتیت میشن و دچار انحراف میشی و در دامهای دیگر کمبود عزت نفس و اعتماد به نفس می افتی. با اینکار خود باوریت بیشتر میشه اعتماد بنفست بالاتر میره، میتوانی از اشتراکات این مسیری که رفته ای برای پیشرفت و رشد در مسیرهای دیگر و حوزه های دیگر استفاده کنی و در زمان کم تری در آنها متخصص و حرفه ای بشوی.
  • وقتی توانمندیها و قابلیتهایت را افزایش می دهی در نظر دیگران هم فرد قابل اعتمادتری به نظر میرسی و ارتباطات بهتری برقرار می کنی. فرصت های بهتری برایت کشف می شوند و راه رشد را سریعتر طی می کنی. احترام و موفقیت های بیشتری پیدا می کنی. متخصص بودن ماهر بودن