عزت نفس ( بخش نهم)

 

عزت نفس یعنی احساس عزیز بودن، احساس گرامی بودن،احساس ارزشمند بودن. با توجه به این تعاریف، میتوانی حدس بزنی که در نمودار ارزشها، کجا قرار داری. البته فراموش نکن که جایگاهت را خودت و فقط خودت تعیین کرده ای و از این به بعد هم فقط خودت می توانی آن را تغییر بدهی و لاغیر! مجموعه ای از باورهای فعلی و دیدگاههایی که نسبت به خوت داری یا طرز فکر و تحلیلت نسبت به دیگران و شرایط و عوامل ظاهری عزت نفس و اعتماد به نفس تو را ساخته اند. برای اینکه متوجه شوی بین صفر تا صد چه رتبه ای داری، باید کل مجموعه نشانه های کمبود عزت نفس را مطالعه کنی و به سوالات پاسخ بدهی، هیچکس از ذهن تو خبر ندارد و فقط خودت هستی که واقعیت را می دانی. پس خیلی صریح و بی پرده جواب بده. همزمان هم می توانی بفهمی که کجای کارت اشکال دارد، هم میتوانی بفهمی که چگونه آن اشکالات را برطرف کنی. البته که توقع معجزه و تحول یک شبه و یک دفعه ای نباید داشته باشی. واقعیت اینست که تغییر و تحول به مرور و متناسب با کمیت و کیفیت تمرینات و تلاش هایی که می کنی، ایجاد می شود. پس مبارزه کن تا به بهترین نتیجه برسی. با اراده قوی و تاب آوری، ادامه بده و هرگز تسلیم نشو. چون وضعیت الانت،نتیجه باورها و افکاری بوده که تا الان بر اساس آنها رفتار و عمل کرده ای. خبر خوب اینه که از حالت نمی دانم خارج شده ای و می دانی که باید از کجا شروع کنی و چه کارهایی را انجام بدهی. می دانی که چه باورها و طرز فکری را باید در خودت ایجاد کنی. فراموش نکن که تو همانی که می اندیشی . یعنی هرجور فکر کنی و هر جور باوری داشته باشی، متناسب با آن رفتار می کنی و متناسب با آن عمل می کنی و در نتیجه سرنوشت و زندگی خود را متناسب با آن خلق می کنی.  یادگیری از اشتباهات سرزنش کردن یادگیری از اشتباهات سرزنش کردن یادگیری از اشتباهات سرزنش کردن

چقدر اشتباهاتم را می پذیرم؟ چقدر خودم را سرزنش و تحقیر می کنم؟

همه انسانها در انجام کارها و وظایفشان قاعدتا قصد قبلی برای خرابکاری یا انجام دادن بی کیفیت کارها و یا اشتباه کردن ندارند. اما گاهی پیش می آید که در حین انجام کار مرتکب اشتباه شویم. و این یک امر طبیعی است . بقول معروف “کسی که اشتباه نمیکند، یعنی دست به هیچ کاری نزده است.” این که فرد در این نقطه چه واکنشی نشان داده شود، نشانگر میزان عزت نفس اوست.

  • اگر در هنگام اشتباه کردن، بشدت عصبانی می شوی و از کوره در میری، شروع می کنی به سرزنش کردن خودت، به زمین و زمان فحش میدی، خودت را تحقیر می کنی و پس از خاموش شدن آتش خشمت، دچار ناراحتی و نا امیدی می شوی، بدان که این کار نشانه کمبود عزت نفس است. نشانه احساس گناه است که یکی از بدترین احساسات برای رسیدن به هرگونه خواسته و هدفی است. نشانگر اینست که برای خودت ارزش و حرمت قائل نیستی. مسیری را که برای انجام فعالیتها طی کرده ای را در نظر نمیگیری، زحمت هایی که تا این نقطه کشیدی را فراموش کرده ای ،باورت را به خودت از دست میدهی و کم کم به خودت بی اطمینان میشی.
پذیرفتن اشتباهات و عزت نفس
  • همین کار باعث می شه تا دیگران هم به تو آنچنان که باید احترام نگذارند. بهت بی اعتماد بشن ، بعنوان یک فرد بی عرضه شناخته بشی. باید بپذیری که اشتباه کردن یک امر عادی و طبیعی است، با اشتباه کردن، تجربه بیشتر میشود. در این نقطه بجای سرزنش و توهین و عصبانیت باید درس بگیری که دوباره از این نقطه ضربه نخوری. بررسی کنی که چه شد که به نتیجه ناخواسته رسیدی. اگر لازمست دانش خودت را ارتقا بده، یا روابط بهتری داشته باش یا برنامه ریزی بهتر و دقیقتری طراحی کن و یا روش کارت را عوض کن .
  • اکیدا مراقب باش تا مرتکب بزرگترین اشتباهات زندگی نشوی ،که سطح زندگی و اصلا مسیر زندگیت بکلی تغییر پیدا می کند و دچار انحراف وحشتناکی خواهی شد و زمان زیادی و انرژی بسیاری را باید صرف بازگشت به مسیر درست کنی. وقتی کسی بتواند با خودش رفیق باشه، بتونه احساس خشم و ناراحتی خودش رو مهار کنه، با یک قضاوت عجولانه و از سر احساس به خودش برچسب بی عرضه نزنه، یعنی به خودش احترام گذاشته، برای خودش ارزش قائل شده و اعتمادش به خودش رو از دست نداده، یعنی عزت نفس داره، یعنی اعتماد بنفس داره. تو جزو کدوم دسته ای؟