قدم سوم:  اقدام همانند افراد موفق

باید موضوعات بیان شده در پوسترها را بطور مداوم مطالعه کرد تا باورهای جدید در شما شکل بگیرد. چون طرز فکر افراد موفق هستند. چون شامل دیدگاه های افراد موفق و پیشرو هستند. به همین دلیل است که اکثر مردم فاقد چنین باورهایی هستند. باور چیست؟ اعتقاد به چیزی یعنی باور. چگونه باور بسازیم؟ فکری یا حرفی یا عملی که زیاد تکرار شده باشد تبدیل به باور میشود. پس برای ایجاد باور ضروریست تا پوسترهای آموزشی و انگیزشی ارائه شده را دائما مطالعه نمایید تا کم کم باورهای کمک کننده در شما شکل بگیرند. وقتی باورها ایجاد شوند چه اتفاقی می افتد؟ قطعا میتوان گفت که وارد فاز جدیدی از زندگی خواهید شد. حالا آمادگی ساخت یک زندگی ایده آل و فوق العاده را دارید. شما همانی هستید که فکر می کنید. افکار سازنده منجر به رفتار سازنده میشوند و رفتار سازنده منجر به اعمال سازنده میشوند. اعمال سازنده سرنوشت و آینده زندگی را رقم می‌زنند. پس بسیار مهم است که در هر لحظه مشغول انجام چه کاری هستیم. آیا کارهایی را انجام می دهیم که ما را به مقصد می‌رسانند یا در حال دور و دورتر شدن از اهداف و خواسته هایمان هستیم. این باورها و افکار، رهبری زندگی شما را در دست میگیرند و کشتی زندگی شما را هدایت می کنند تا به مقصد برسید. حالا که در خود تحول ایجاد کرده اید، طرز فکر خود را تغییر داده اید و افکار و باورهای کمک کننده و پیش برنده در خود ایجاد نموده اید،منتظر چه هستید؟پیش بسوی کامیابی. پیش بسوی قدم بعدی یعنی اقدام یعنی عمل. با قاطعیت می‌توان گفت که مهمترین قدم همین قدم است.قدمی مهم و  اساسی یعنی عمل کردن برای رسیدن به هدفها. اقدام برای رسیدن به خواسته ها و آرزوها. قاعدتا دیگر غل و زنجیری به شما وصل نیست که اجازه حرکت را از شما بگیرد. موانع ذهنی را برطرف کرده اید، باورهای محدود کننده را از بین برده اید و باورهای غلط و ناکارآمد را از دایره توجهات خود خارج کرده اید. الان آزاد هستید تا در جاده ی زیبای زندگی سفر کنید و به مقصدهایی که تعریف کرده اید برسید و گذر کنید .یکی یکی به دستاوردهای فوق العاده دست یابید. و البته که این همان کاریست که تا پایان عمر باید انجام دهید.

قدم اول : درک ضرورت و علت برنامه ریزی ذهن