عذر و بهانه

در این قسمت روش هایی برای خلاص شدن از دام عذر و بهانه هایی که مانع از حرکت و تعقیب اهداف و آرزوها می گردند، توضیح داده می شوند.

شاید در ابتدای امر بهانه ها واقعی و منطقی بنظر برسند، اما چنانچه کمی وقت صرف کرده و از بعد منطقی و عقلایی به ماجرا نگاه کنیم، قطعا متوجه غیر واقعی بودن بهانه ها خواهیم شد. بهانه هایی که می آوریم تا کم کاری ها را توجیه کنیم.

در این بخش دو فقره از نقشه های ذهنی مصور ارائه می شوند تا آوردن عذرو بهانه را از سبک زندگی خود حذف کنید. بعلاوه اینکه مقاله ای در همین خصوص تهیه و تنظیم شده که کاملا موضوع را تشریح می نماید. این مجموعه کمک می کنند تا نسبت به زندگی خود احساس مسئولیت بیشتری داشته باشید.

این موارد در سه بخش زیر تقدیم میگردند:

مقاله ای در باب “زندگی با عذر و بهانه”

نقشه ی ذهنی مصور “زندگی با عذرو بهانه”

نقل قولهای ارزشمند با مفهوم ” عذر و بهانه ممنوع !”

از مجموعه “سخنرانی های تد”

بهانه نیاورید، هیچ محدودیتی وجود ندارد