نوشته‌ها

ابتدا باید به این نکته توجه کنید که :
ریسک کردن(خطر کردن) یک مهارت است ولی ریسک پذیری یک ویژگی فردی می باشد…