نوشته‌ها

چه بدانیم یا چه ندانیم داشتن خوشحالی ماندگار و همیشگی چیزی است که تمام انسان ها به دنبال آن هستند. همه اهداف بزرگی دارند. برخی مردم خواهان داشتن یک رابطه کامل، داشتن یک ماشین لوکس، داشتن یک ویلای شیک کنار ساحل  و یا داشتن میلیون ها میلیون پول برای خرج کردن هستند. بسیاری از ما دوست داریم که قدرتمند باشیم…