نوشته‌ها

زندگی واقعا جالب و سرگرم کننده است. مثل اینکه همیشه در حال آزمایش کردن ما و به چالش کشیدن قدرت حل مسئله ما است آن هم درست زمانی که در بحران …