نوشته‌ها

آیا تا به حال احساس بدبختی و افسردگی کرده‌اید؟ آیا در هنگام تجربه این گونه احساسات به جسم خود توجه داشته اید؟ نحوه عملکرد جسم شما چگونه بوده است؟ نحوه ایستادن و قرار گیری اعضای بدن تان چگونه بوده است؟

بزرگترین فاکتوری که موفق ترین افراد را از دیگران جدا می کند با یک ایده شروع می شود. به این ایده اگر به درستی فکر و رسیدگی شود بگونه‌ای رشد و گسترش پیدا می‌کند که یک عادت خاص و قدرتمند به نام قدرت بزرگ فکر کردن ایجاد می نماید که…