وقتـی اوضاع بشدت خراب مـی شود…

مقاله ای درباره ی ” قوانین مورفی” و نقشه ی ذهنی مصور مربوط به آن

در این بخش اصول کلی و اساسی پنهان در پسِ قوانین مورفی بیان شده اند. همچنین اثرات این قوانین بر زندگی ما.
قوانین مورفی همیشه وجود دارند و در حال نقش آفرینی هستند، اما اینکه چگونه بر شما تاثیر می گذارند بستگی به خودتان دارد.

قوانین مورفی

نقل قولهایی درباره ی ” احساس خوش شانسی”

برای ایجاد توازن بین موضوعات این مبحث ،گلچینی از بهترین و موثرترین نقل قول های مربوط به حس خوش شانسی گردآوری شده است. نقل قولهایی الهام بخش و پرسش هایی که خواننده را به فکر فرو می برد. جملات و عباراتی که شما را در چالش های ناشی از قوانین مورفی کمک می نماید.