قوانین مورفی

مسیر دسترسی به اهداف ما، بندرت یک مسیر سر راست از نقطه ی ” آ ” به نقطه‌ی ” ب ” است. اگر نگوییم همیشه، باید گفت که در اکثر مواقع این مسیر پر است از پیچ و خم ها و بن‌بست ها و نقاط صعب العبور. گاهی حتی این مسیر راه درست را نشان نمی‌دهد. اما با تمام این تفاسیر اینکه چه اتفاقی برای ما می‌افتد موضوع اصلی نیست بلکه، موضوع اصلی نحوه‌ی واکنش ما به اتفاقات است. در واقع بحث اصلی مربوط به دیدگاه و نگرش است.قانون مورفی

به همین منظور برای تغییر نگرش و دیدگاه ، چندین مورد از قوانین مورفی را که تقریبا همه‌ی افراد برخی از آنها را تجربه کرده اند ارائه می‌شوند. ضمن اینکه چند نقل قول با مضمون احساس خوشبختی نیز آماده شده و ارائه گردیده است. این پوسترهای خود آموز و انگیزشی، به نوعی مکمل یکدیگر هستند و کمک می کنند تا جهت پیشرفت، مسائل یا مشکلات را به منزله فرصت ببینیم نه تهدید.قانون مورفی

از مجموعه “سخنرانی های تد”

مشکلات را فرصت ببینید