امیدواری چیست؟
,

امیدواری چیست؟

امید یعنی فرد باور دارد که قادر است تا آینده مورد دلخواه خود را بسازد و برای این کار ویژگی های خاصی دارد. این ویژگی ها ....
مدل رشد
,

مدل رشد

برای بیشتر مردم هدف گذاری چیزی بیشتر از این پروسه ساده نیست که شروع به نوشتن اهداف‌شان نموده و سپس قدمهای مورد نیاز را برای به دست آوردن خواسته هایشان  ....
تصمیم گیری
,

انتخاب های بهتر

همانطور که تلاش می کنید تا بر ترس هایتان غلبه کرده و دائما منطقه ی امن خود را گسترش دهید، در این مسیر به دو راهی یا شاید بهتر باشد بگوییم یک چند راهی می رسید که با ید تصمیم گیری های سختی را انجام دهید.این تصمیمات نهایتا تعیین می کنند که پا در چه راهی جهت ادامه مسیر بسمت اهداف خود بردارید.